Търгове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Търгове в община Тунджа на 29.05.2020 г. 336
2 Открит конкурс „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ по годишен план 2020 г.“ 206
3 Открит конкурс с предмет „Отглеждане на горски култури в обект №2001, отдел 87 „а“ в землището на с. Ханово от общинската горска територия на Община „Тунджа“ 132
4 Открит конкурс с предмет „Отглеждане на горски култури в обект №2002, отдел 83 „в“ и 83 „г“ в землището на с. Каравелово от общинската горска територия на Община „Тунджа“ 128
5 Търгове в община Тунджа на 27.03.2020 г. 227
6 Търг на 24.01.2020 469
7 Три търга на 24 октомври 2019 г. 570
8 Търг за отдаване под наем на пасища и мери на 24.10.2019 427
9 Търгове в община Тунджа на 1 октомври 2019 г. 613
10 Търг за отдаване под наем на пасища и мери 387
11 Процедура „Подготовка на почвата и залесяване на горски култури в Обект №1902, включващ отдел 83 „в“ и 83 „г“ в землището на с. Каравелово от общинска горска територия на Община „Тунджа“ 329
12 Търг с тайно наддаване за „Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1905, с. Каравелово от ОГТ на Община „Тунджа” 385
13 Търг с тайно наддаване за „Продажба на маркирани количества стояща дървесина на корен в Обект №1904, с. Меден кладенец от ОГТ на Община „Тунджа” 297
14 Процедура „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад, на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Меден кладенец, с. Миладиновци, с. Драма, с. Търнава и с. Голям Манастир от ОГТ на Община „Тунджа” 339
15 Търгове на 04.07.2019 г. 493
16 Търгове на 29 май 2019 г. 486
17 Търгове на 9 април 2019 г. 723
18 Открит конкурс „Отглеждане на горски култури в обект №1901, отдел 87 „а" в землището на с. Ханово от общинската горска територия 397
19 Търгове на 6 март 2019 г. 608
20 Открит конкурс "Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община Тунджа по годишен план 2019 г." 585
 
Страница 1 от 13
Банер