Обяви и съобщения
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд, мандат 2019-2023 г. и Окръжен съд, мандат 2020-2024 г. 23
2 Заповед РД-07-0798 / 12.08.2019 79
3 Обява набиране на персонал Патронажна грижа 58
4 Уведомление за инвестиционно намерение на Кабиле-М ЕООД 48
5 Заповед РД-07-0775 / 05.08.2019 г. 69
6 Важно съобщение за лицата извършващи дейности в местата за настаняване 35
7 Заповед №РД-07-0753 от 31.07.2019 г. - пожароопасен сезон 19
8 Уведомление за инвестиционно намерение на А1 България ЕАД 45
9 Обява Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции" по проект КОМПАС 164
10 Обява Дейност 4 „Превенция на ранното напускане, насърчаване на интеграционните процеси и..." по проект КОМПАС 105
11 Инвестиционно предложение на Дичони ООД 116
12 Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС Алианс Агрикол-Алаг ООД 57
13 Заповед РД-07-0704 / 17.07.2019 г. относно въвеждане режим на водоподаване с. Бояджик 52
14 Обявление - публичен достъп до Проект за санитарно охранителна зона 44
15 Съобщение за публично обявяване - Оранжерия за производство на зеленчуци с. Симеоново 40
16 Обява Дейност 2 по проект „Център "Домашни грижи"... 102
17 Обява публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община „Тунджа" за 2018 г. 51
18 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен Поземлен Фонд 68
19 Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с. Роза 62
20 Важна информация 156
 
Страница 1 от 49
Банер