Обяви и съобщения
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката на Община „Тунджа” 127
2 ВАЖНО! На вниманието на Нотариусите 124
3 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ за 2018 г. 80
4 Обява по Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците...." по проект "Хоризонти" 88
5 Обява Дейност 3 „Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин." по проект „Хоризонти" 68
6 Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 47
7 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 85
8 Заповеди ОСЗ Тунджа - Ямбол 114
9 Инвестиционно намерение "АЛИАНС АГРИКОЛ - АЛАГ" ООД 98
10 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местни данъци 73
11 Обява по Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците...." по проект "Хоризонти" 93
12 Заповеди ОД Земеделие - Ямбол 133
13 Регламент и статути "Кукериада - Тунджа, долината на кукерите" 170
14 Обява по Дейност 6: „Подобряване на образователната среда в училища, извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила..." по проект "Хоризонти" 127
15 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 71
16 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 123
17 План сметка ТБО за 2019 г. 189
18 Съобщение за публично обявяване - Басейнова дирекция "Черноморски район" - Геострой Инженеринг ЕООД 149
19 Обявление по по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове 128
20 Заповед ТБО 2019 241
 
Страница 1 от 46
Банер