Обяви и съобщения
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обява по Дейност 3 на проект „Социална платформа „Тунджа“ - възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“ 28
2 Заповед басейн 28
3 Заповед забрана къпане 24
4 Покана за пресконференция по проект 40
5 Решение №77 от 05.06.2020 г. по адм. дело 42 от 2020 г. на Административен съд - Ямбол 50
6 Покана за встъпителна пресконференция по проект 67
7 Обява по Дейност 2 на проект „Заедно с децата и техните семейства- Център за семейно консултиране и активно приобщаване" 122
8 Заповед РД - 07 - 0533 / 01.06.2020 г. 90
9 Протокол чл.37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ 106
10 Обява по Дейност 3 на проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“ 136
11 Протокол чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ 130
12 Инвестиционно предложение ''Електрисити'' ЕООД , с. Дражево 128
13 Заповеди пожарна безопасност 83
14 Уведомление за инвестиционно предложение, с.Могила 134
15 Проект за Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Тунджа" 301
16 Проект за Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност 135
17 Заповед РД-07-0294 от 27.03.2020г. 148
18 Инвестиционно предложение с.Миладиновци 110
19 Обява начало I сесия за 2020 г. за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици и студенти с отличен успех 299
20 Обява до заинтересованите лица и общественост с. Дражево 122
 
Страница 1 от 53
Банер