Обяви и съобщения
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Разписание на автобусните линии на територията на община Тунджа 3
2 Конкурс за рисунка "Игри с букви" 23
3 Заповед РД-07-0336 / 10.04.2019 относно пожарна безопасност 39
4 Заповеди РД-07-0353 и РД-07-0354 / 12.04.2019 37
5 Обява по Дейност 4 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" 116
6 Обява по Дейност 2 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" 124
7 Открита е процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол, мандат 2019-2023 година 93
8 Обява по Дейност 1 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа" 139
9 Заповеди ОД Земеделие - Ямбол 79
10 Обява стартиране кампания по прием на заявления за подпомагане ИСАК2019 76
11 Решение №47 от 11.03.2019 г. по адм. дело №11 от 2019 г. на ЯАС 67
12 Ивестиционно предложение на ''ГЕОРГИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ'' ЕООД 10
13 Инвестиционно предложение на ''ТРАКИЙСКА ОМАЯ'' ЕООД 19
14 Статут и заявка за участие - Цветница 84
15 Статут и заявка за участие - Ромбана 63
16 Обява I сесия стипендии 2019 година 228
17 Отчет на основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози - 2018 43
18 Уведомление за инвестиционно намерение на А1 България ЕАД 66
19 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС - Електроразпределение Юг ЕАД 30
20 Заявление по чл. 37и, ал. 5 ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ 107
 
Страница 1 от 48
Банер