Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа”.
Вторник, 22 Юни 2021г. 15:06ч.    PDF Печат Е-поща

Tърг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2004, с. Коневец от ОГТ на Община „Тунджа".

Заповед

Документация за участие

Образци

Протокол - 14.07.2021 г.

Заповед - 14.07.2021 г.

Протокол документи заличен - 06.08.2021

Договор - 13.08.2021

 
Банер