Процедура „Подготовка на почвата и залесяване на горски култури в Обект №1902, включващ отдел 83 „в“ и 83 „г“ в землището на с. Каравелово от общинска горска територия на Община „Тунджа“
Петък, 26 Юли 2019г. 16:49ч.    PDF Печат Е-поща

Процедура „Подготовка на почвата и залесяване на горски култури в Обект №1902, включващ отдел 83 „в" и 83 „г" в землището на с. Каравелово от общинска горска територия на Община „Тунджа":

1. Заповед №РД-07-0734/26.07.2019 г заедно с документация

2. Образци

3. Протокол - 16.08.2019 г.

4. Заповед - 16.08.2019 г.

5. Договор - 13.09.2019 г.

 
Банер