Открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Коневец, с. Търнава и с. Голям Манастир..."
Вторник, 21 Август 2018г. 16:43ч.    PDF Печат Е-поща

Открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Коневец, с. Търнава и с. Голям Манастир от ОГТ на Община „Тунджа" по годишен план 2018 г.", утвърдена със Заповед № РД –07-0844/21.08.2018 г. на Кмета на Община „Тунджа".

Документация

Образци

Протокол - 12.09.2018

Заповед - 12.09.2018

Договор -  05.10.2018

 
Банер