Открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план 2017 г. ”
Петък, 11 Август 2017г. 16:24ч.    PDF Печат Е-поща

Открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност в Обект №1 с предмет:  „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев предназначени за продажба на местното население от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план  2017 г. ”

Документация

Образци

Протокол

Заповед

Договор

 
Банер