Открит конкурс за възлагане на дейност в Обект №1 с предмет „Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа”
Сряда, 02 Август 2017г. 14:22ч.    PDF Печат Е-поща

Открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност в Обект №1 с предмет „Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа" по годишни планове 2017 – 2018 г.

Документация

Образци

Протокол

Заповед

Договор

 
Банер