Резултати от априлските търгове в Община „Тунджа“
Вторник, 02 Май 2017г. 12:09ч.    PDF Печат Е-поща

101 533 лева се очакват да постъпят в община „Тунджа" след проведените на 26 и 28 април 2017 година публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти, за предоставяне под наем на язовири за срок от 10 години и за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години.

Продаден беше общински имот в землището на село Хаджидимитрово.

На публичен търг с явно наддаване бяха предоставени под наем  за срок от 10 /десет/ години 3 язовира, съответно в землищата на селата Кунево-Скалица, Окоп и Асеново.

На проведеният публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години бяха предоставени 31 имота на обща стойност  35 900 лева. Имотите се намират в землищата на селата Драма, Дряново, Кабиле, Калчево, Маломир, Меден кладенец, Могила, Окоп, Скалица, Търнава и Чарган.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях.

 
Банер