Открит конкурс „Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа" по годишни планове 2017 г. - 2018 г."
Четвъртък, 20 Април 2017г. 15:14ч.    PDF Печат Е-поща

Информация за провеждане на открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност  с предмет: „Маркиране на прогнозни количества дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа" по годишни планове  2017 г. - 2018 г.

Заповед и документация

Образци

Протокол

Заповед №РД-07-0471 от 16.05.2017г.

Договор за възлагане - публикуван на 22 юни 2017 г.

 

 
Банер