Заповеди за определяне на изпълнител
Вторник, 20 Септември 2016г. 13:16ч.    PDF Печат Е-поща

На основание чл.23, ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП,заповеди №РД-1088 и 1089 от 20.09.2016 г. за определяне на купувач в проведен търг с тайно наддаване за продажба на маркирана стояща дървесина на корен от общински горски територии на община „Тунджа“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 „Продажба на маркирана тополова стояща дървесина на корен в обект 1602, землище с.Ханово по „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.“ - Заповед № РД -1088 / 20.09.2016 г.

Обособена позиция 2 „Продажба на маркирана  стояща дървесина на корен в обект 1601, в землища в селата Меден кладенец, Каравелово, Коневец, Хаджидимитрово, Победа и Голям манастир по „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.“ - Заповед № РД -1089 / 20.09.2016 г.

 
Банер