Резултати от търгове в Община „Тунджа“
Сряда, 07 Септември 2016г. 16:02ч.    PDF Печат Е-поща

Нови 11 962 лева се очаква да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 30.08.2016 г. публични търгове. Продадени бяха две ниви в землището на с. Чарган. Срещу месечен наем се предостави едно помещение от сграда в с. Безмер.

На публичен търг с явно наддаване бяха предоставени под аренда земеделски земи в землищата на селата Златари и Чарган, за срок от 30 /тридесет/ години или до изтичане на амортизационния ѝ срок.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях. 

 
Банер