Нови търгове в община „Тунджа“
Петък, 26 Август 2016г. 15:48ч.    PDF Печат Е-поща

Нови публични търгове насрочи кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев. Търговете ще се проведат на 30 август 2016 година от 9.30 часа.

Под аренда се предоставя земеделска земя, общинска собственост, за реконструкция и/или създаване на трайни насаждения, за срок от 30 (тридесет) години или до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения. Имотите са ниви в землищата на селата Златари и Чарган.

Под наем за срок от 10 (десет) години се предоставят имоти частна общинска собственост в селата Безмер, Бояджик и Скалица.

Стъпката за наддаване е 5% от НТЦ. Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите е до 29.08.2016 г. чрез кмета на населеното място. В същия срок се внасят необходимите такси и документи.

Информация за търговете може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на административната сграда на общината в гр. Ямбол и на тел.046 684 302 /303/.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

 
Банер