Търг с тайно наддаване за продажба на маркирана стояща дървесина на корен
Сряда, 24 Август 2016г. 15:01ч.    PDF Печат Е-поща

Образци и документация за провеждане на основание чл.15, ал.3,ал.4 и ал.5 и чл.65, във връзка с чл.53, ал.1и ал.2, от НУРВИДГТДОСПДНГП на търг с тайно наддаване за продажба на маркирана стояща дървесина на корен от общински горски територии на община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 „Продажба на маркирана тополова стояща дървесина на корен в обект 1602, землище с.Ханово по „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.“

Обособена позиция 2 „Продажба на маркирана  стояща дървесина на корен в обект 1601, в землища в селата Меден кладенец, Каравелово, Коневец, Хаджидимитрово, Победа и Голям манастир по „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.“

Документация

Образци

 
Банер