Заповед № РД-0717/20.06.2016 г. на кмета на общината за определяне на изпълнител
Понеделник, 20 Юни 2016г. 14:01ч.    PDF Печат Е-поща

Заповед № РД-0717/20.06.2016 г. на кмета на общината за определяне на изпълнител в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност с предмет: „Маркиране на дървесина на корен от ОГТ на община „Тунджа”.

 

Заповед № РД-0717/20.06.2016 г.

 

 
Банер