Нови търгове на 28 октомври
Понеделник, 19 Октомври 2009г. 12:01ч.    PDF Печат Е-поща

Със заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев, на 28.10.2009 г. са насрочени публични търгове с явно наддаване.

Павилион в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново, се предоставя под наем за развиване на търговска дейност. Площта е 14 км. м., а месечният наем, без ДДС, е 21 лв.

Под наем се предоставят земеделски земи - остатъчен фонд, за 3/три/ стопански години  от землищата на всички села на общината.

Началната тръжна цена в лева за декар е в зависимост от категорията на земята и е както следва:

 

КУЛТУРИ ПО ВИД

І и ІІ категория

ІІІ и ІV категория

V и VІ категория

VІІ и VІІІ

категория

ІХ и Х

категория

1

Ниви

14

13

10

8

5

2

Лозя и овощни градини

18

16

14

12

10

3.

Изоставени ниви

8

6

4

4

4

4.

Засолени ниви

8

6

4

4

4

 

За продажба са обявени следните недвижими общински имоти:

- Едноетажна масивна сграда “Битов комбинат” в с. Беземер, завършена в груб строеж, застроена на площ от 373,90 кв.м., заедно с дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ от 1,500,кв.м. Началната тръжна цена е 63 670 лв., без ДДС., с разсрочено плащане при следните условия: първоначална вноска - 30% от достигнатата тръжна цена при спечелването на търга и останалите 70% до 30.11.2010 г.;

- Двуетажна масивна сграда в с. Скалица,  застроена на площ от 70 кв.м. заедно с правото на строеж върху място, в което е построена сградата. Начална тръжна цена е 4 000 лв., без ДДС;

- В с. Каравелово - едноетажна масивна сграда – склад, застроена на площ от 236 кв.м.; едноетажна масивна сграда – склад – метален цех, застроена на площ от 860 кв.м.; масивна сграда - тоалетна, застроена на площ от 42 кв.м., заедно с дворното място, в което са построени сградите, цялото с площ от 2 460 кв.м. Началната тръжна цена е 52 300 лв., без ДДС.

- Едноетажна масивна сграда – ветеринарна лечебница в с. Стара река, застроена на площ от 72 кв.м., заедно с терена, в който е построена сградата, целият с площ от 0.672 дка. Начална тръжна цена – 26 940 лв.

- Урегулиран поземлен имот в с.Чарган, целият с площ от 1 385 кв.м. Начална тръжна цена – 4 000 лв.

- Масивна сграда - баня, в с. Гълъбинци, застроена на площ от 100 кв.м, заедно с дворното място в което е построена, цялото с площ от 550 кв.м. Начална тръжна цена – 6 600 лв., без ДДС.

Времето за оглед на обектите е до 27.10.2009 г., чрез кмета на населеното място.

Информация може да се получи в стаи № 306 и № 307, ет. ІІІ на общината.

 
Банер