Резултати от търгове в Община „Тунджа“
Вторник, 25 Август 2015г. 15:37ч.    PDF Печат Е-поща


На проведените днес търгове в Община „Тунджа“ бяха продадени пет имота в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик“), две дворни места в село Симеоново, земеделска земя в землището на с. Стара река и общински терен в с. Козарево. Продадените имоти са срещу общо обявена от участниците тръжна цена в размер на 65 202 лева.

Три имота с обща площ от 275 дка ще бъдат отдадени под аренда за срок от 30 години за създаване на трайни насаждения. Достигнатата обща тръжна цена за година е 11 380 лева.

За срок от 10 години бяха отдадени под наем земеделски земи с обща площ от 79,639 дка в землищата на селата Маломир и Безмер. Очакваният годишен наем е 2 498 лева.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев да издаде съответните заповеди на спечелилите търговете и да бъдат сключени договори с тях. 

 
Банер