Шест търга на 29 май 2015 г.
Петък, 22 Май 2015г. 14:55ч.    PDF Печат Е-поща

Шест броя търгове са насрочени в община Тунджа на 29 май 2015 г. Повече информация за търговете можете да получите от следните връзки:

Публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години

Публичен търг  за продажба на общински недвижими имоти

Публичен търг  за продажба на общински недвижими имоти

Публичен търг за предоставяне под наем на имоти - язовири общинска собственост на територията на Община „Тунджа” за срок от  10/десет/ години

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-частна общинска собственост на територията на Община „Тунджа”

Публичен търг за предоставяне под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-частна общинска собственост на територията на Община „Тунджа”

 
Банер