Три нови търга на 25 септември
Петък, 18 Септември 2009г. 10:28ч.    PDF Печат Е-поща

Със заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев, на 25.09.2009 г., от 9.30 ч. са насрочени три нови търга.

На публичен търг с явно наддаване ще бъдат отдадени под наем земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ  /остатъчен фонд/ за 3 /три/ стопански години, във всички населени места от общината. Началната тръжна цена в лева за декар е в зависимост от категорията на земята и е в диапазона от 4 до 18 лв.

На търг с явно наддаване ще бъдат отдадени под наем за срок от 10 /десет/ стопански години, общински земеделски земи в землището на с. Овчи кладенец. Категорията на земите е ІV и V.

Публичен търг с явно наддаване ще се проведе и за продажба на движима вещ, общинска собственост - самоходно шаси Т 16М. НТЦ е 280 лв. без ДДС.

Времето за оглед на обектите е до 24.09.2009 г., чрез кмета на населеното място.

Документите за участие в търга се представят в срок до 24.09.2009 г.

 Информация може да се получи в стаи №№ 306 и 307, ет. ІІІ на община “Тунджа”.

 
Банер