Нови търгове на 28 август
Понеделник, 24 Август 2009г. 11:17ч.    PDF Печат Е-поща

  Със заповед на изпълняващият длъжността кмет на община “Тунджа” Пенчо Пенев – зам.-кмет на общината, са насрочени два нови търга в общината. Те ще се проведат на 28.08.2009 г. от 15.30 ч. в административната сграда на общината. На търг с явно наддаване ще бъде предложен за предоставяне под наем за срок от 5 години язовир в местността “Верни чешма” в землището на с. Роза. Язовирът е първа категория с площ от 174,8 дка. Определената НТЦ за годишен наем е 4 166 лв. Наемът се заплаща на две равни годишни вноски, както следва:

50% при сключване на договора, 50%  до 25.ХІ. на текущата година.

За всяка следваща -50% до 25.І. и 50% до 25.ХІ.

Под наем за срок от 10 /десет/години  се предоставя сградата на бившата баня в с. Гълъбинци за развиване на търговска дейност. Площта е 73 кв.м, а месечният наем без ДДС е 95,00 лв. Лицето, спечелило търга, се задължава да извърши за своя сметка преустройството на помещенията, свързано с проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация.

Документите за участие в търговете се подават до 27.08.2009 г.

Лица, които имат просрочени задължения към община “Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.

 
Банер