Резултатите от проведения днес в община Тунджа търг
Вторник, 11 Март 2014г. 13:01ч.    PDF Печат Е-поща

 

На 11.03.2014 г. от 10.30 ч. в община „Тунджа” се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот, отреден за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване. Имотът е в м. „Бозалъка” на землището на с. Кабиле и е с площ от 187,467дка.

При началната тръжна цена от 1 815 000 лева без ДДС, единственият кандидат „Лидл България ЕООД ЕНД КО КД” предложи тръжна цена в размер на 1 905 750 лева.

В тридневен срок, със заповед на кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев, предстои да се определи спечелилия търга и срока, в който следва да се извършат дължимите плащания.

 
Банер