Първи за 2014 година публичен търг в община „Тунджа”
Сряда, 05 Февруари 2014г. 09:12ч.    PDF Печат Е-поща

Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев насрочи първият за 2014 година публичен търг. Търгът ще се проведе на 13.02.2014 г. от 9.30 часа в административната сграда на общината в гр.Ямбол.

Под наем за срок от 10 /десет/ години се предлагат три дворни места - частна общинска собственост, в с. Генерал Тошево.

За същия период под наем се предоставят помещения от общински сгради в селата Роза и Ханово.

На публичен търг за продажба се предлагат:

- общински терен с начин на трайно ползване - други територии нестопански, с площ от 28 дка в м. „Кюл дере” на землището на с. Ботево. Начална тръжна цена 37 060 лв. без ДДС, депозит 3 706 лв., такса 30 лв.;

- земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 0,472 дка, в м. „Юрта” на землището на с. Ханово. Начална тръжна цена 520 лв. без ДДС, депозит 52 лв., такса 30 лв.;

- павилион със застроена площ 14 кв.м в с. Козарево, при начална тръжна цена 700 лв. без ДДС, депозит 70 лв. и такса за участие 10 лв.

Времето за оглед на обектите е до 12.02.2014 г. чрез кмета на населеното място. Подробна информация за търга може да се получи в стаи №№ 306, 307, ет.ІІІ на общината и на тел.046 684 302 /303/.

 
Банер