Резултати от търга на 26 октомври
Понеделник, 29 Октомври 2012г. 12:28ч.    PDF Печат Е-поща

530,851 дка земеделска земя от общинския поземлен фонд срещу 12 121 лв. годишна наемна цена бяха отдадени под наем за срок от 10 /десет/ стопански години. Това са ниви, изоставени засолени ниви, изоставени лозя и изоставени овощни градини в 10 населени места от общината.
За останалите площи, които не бяха заети, ще бъде насрочен нов търг.
На търга, провел се на 26.10.2012 г., под наем за срок от 10/десет/ години беше предоставено помещение от общинска сграда – здравна служба, в с. Скалица за разкриване на аптека срещу 24 лв. месечен наем.