Важно! График на неработните дни за детските градини
Вторник, 28 Юли 2020г. 12:17ч.    PDF Печат Е-поща

ГРАФИК

на неработните дни за детските градини към 27.07. 2020 г.

Детска градина/ група към детска градина

населено място

няма да работи от - до

1.

ДГ "Дечка Сюлемезова"

с.Веселиново, община "Тунджа", област Ямбол

27.07.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.

2.

група "Иглика"

с.Чарган, община "Тунджа", област Ямбол

27.07.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.

3.

ДГ "Изворче"

с.Кабиле, община "Тунджа", област Ямбол

17.08.2020 г. - 27.08.2020 г. вкл.

4.

група "Маргаритки"

с.Безмер, община "Тунджа", област Ямбол

03.08.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.

5.

група "Пролет"

с.Дражево, община "Тунджа", област Ямбол

17.08.2020 г. - 28.08.2020 г. вкл.

6.

групи "Калинки" и "Пчелички"

с.Хаджидимитрово, община "Тунджа", област Ямбол

17.08.2020 г. - 28.08.2020 г. вкл.

7.

ДГ "Щурче"

с.Кукорево, община "Тунджа", област Ямбол

 Работи

8.

група "Усмивка"

с.Окоп, община "Тунджа", област Ямбол

27.07.2020 г. - 31.07.2020 г. вкл.

9.

група "Здравец"

с.Победа, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

10.

ДГ "Звездица"

с.Скалица, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

11.

група "Слънце"

с.Ботево, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

12.

детски групи

с.Бояджик, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

13.

група "Роза"

с.Роза, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

14.

ДГ "Кольо Тенев"

с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

15.

група "Пингвини"

с.Генерал Инзово, община "Тунджа", област Ямбол

27.07.2020 г. - 07.08.2020 г. вкл.

16.

група "Люляче"

с.Крумово, община "Тунджа", област Ямбол

Работи

17.

група "Звънче"

с. Маломир, община "Тунджа", област Ямбол

27.07.2020 г. - 30.08.2020 г. вкл.

ГРАФИК
на неработните дни за детските градини към 27.07. 2020 г.
Детска градина/ група към детска градина населено място няма да работи от - до
1. ДГ "Дечка Сюлемезова" с.Веселиново, община "Тунджа", област Ямбол 27.07.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.
2. група "Иглика" с.Чарган, община "Тунджа", област Ямбол 27.07.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл.
3. ДГ "Изворче" с.Кабиле, община "Тунджа", област Ямбол 17.08.2020 г. - 27.08.2020 г. вкл. 
4. група "Маргаритки" с.Безмер, община "Тунджа", област Ямбол 03.08.2020 г. - 14.08.2020 г. вкл. 
5. група "Пролет" с.Дражево, община "Тунджа", област Ямбол 17.08.2020 г. - 28.08.2020 г. вкл. 
6. групи "Калинки" и "Пчелички" с.Хаджидимитрово, община "Тунджа", област Ямбол 17.08.2020 г. - 28.08.2020 г. вкл. 
7. ДГ "Щурче" с.Кукорево, община "Тунджа", област Ямбол  Работи 
8. група "Усмивка" с.Окоп, община "Тунджа", област Ямбол 27.07.2020 г. - 31.07.2020 г. вкл.
9. група "Здравец" с.Победа, община "Тунджа", област Ямбол Работи
10. ДГ "Звездица" с.Скалица, община "Тунджа", област Ямбол Работи
11. група "Слънце" с.Ботево, община "Тунджа", област Ямбол Работи
12. детски групи с.Бояджик, община "Тунджа", област Ямбол Работи
13. група "Роза" с.Роза, община "Тунджа", област Ямбол Работи
14. ДГ "Кольо Тенев" с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол Работи
15. група "Пингвини" с.Генерал Инзово, община "Тунджа", област Ямбол 27.07.2020 г. - 07.08.2020 г. вкл.
16. група "Люляче" с.Крумово, община "Тунджа", област Ямбол Работи
17. група "Звънче" с. Маломир, община "Тунджа", област Ямбол 27.07.2020 г. - 30.08.2020 г. вкл.