Статут за конкурс за детска рисунка на тема "Жътва"
Сряда, 29 Май 2019г. 09:05ч.    PDF Печат Е-поща

ФИРМА „ПЕЛИКАН АГРО" ЕООД

ОБЩИНА „ТУНДЖА"

СТАТУТ

ЗА

КОНКУРС НА ТЕМА „ЖЪТВА"

1. ОСНОВНА ЦЕЛ

Да се даде поле за изява на децата и техния интерес към природата, чрез творчество в областта на изобразителното изкуство. Да се даде възможност за изява на хората от третата възраст чрез кулинарно творчесво. Конкурсът е на тема „Жътва".

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурсът се провежда всяка година, като инициатива на фирма „ПЕЛИКАН АГРО" ЕООД и е подкрепен от Община „Тунджа".

2. Класирането се извършва по възрастови групи от компетентно жури.

3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

4. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на следната интернет страницата www.tundzha.net

3. РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е в две категории- изобразително изкуство и кулинарно творчество.

 Категория изобразително изкуство- за рисунка, свързана с жътвата и жътвената кампания;

 Категория кулинарно творчество- за обреден хляб.

4. ЖАНРОВЕ И ТЕХНИКА

Рисунките могат да бъдат рисувани с акварел, пастел, темпера, графика, маслени бои.

5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

В категория изобразително изкуство:

 Първа група – от 4 до 7 години

 Втора група – от 7 до 13 години

 Трета група – от 13 до 18 години

В категория кулинарно творчество:

 Представители на пенсионерски клубове

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Формат на картините – 21/ 30 см и 35/ 50 см (по избор)

Конкурсните работи не подлежат на връщане.

Краен срок за представяне на рисунките – 10 юни 2019 г.

Краен срок за представяне на обредните хлябове- 13 юни 2019 г.

Важи пощенското клеймо от датата на изпращане.

Творбите се представят на адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, Община „Тунджа", стая 316, етаж 3, телефон за контакт- 046/ 684 316

7. НАГРАДЕН ФОНД

Дипломи за всички участници.

Награди от организаторите и спонсорите за 1, 2 и 3 място за детска рисунка в различните възрастови групи.

Награди за всички пенсионерски клубове

Авторите задължително трябва да посочат: трите си имена, година на раждане, адрес, учебно заведение и телефон за контакти.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 юни 2019 г.

 
Банер