Конкурс за рисунка "Игри с букви"
Сряда, 24 Април 2019г. 09:22ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения
child-ris

ОБЩИНА „ТУНДЖА"

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т „ТУНДЖА"

СТАТУТ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА „ИГРИ С БУКВИ"

ПОД ЕГИДАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА"

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Игри с букви" е посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:

Да поощри и стимулира творческото въображение на децата чрез различни способи и техники на изобразителното изкуство;

Да даде възможност за творческа изява на участниците в конкурса като представят в рисунка своето разбиране за значимостта на делото на Светите братя Кирил и Методий и техните ученици;

Да разшири познанията на децата и учениците за историята на създаването на българската азбука;

Да поощри интереса на участниците към съхраняване на българските традиции в отбелязването на празника.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Конкурсът се провежда за първи път, като инициатива на Председателя на Общински съвет „Тунджа" .

2. Рисунките ще участват в изложба при честването на 24 май в град Ямбол в сградата на Община „Тунджа".

3. Организаторът си запазва правото да фотографира и популяризира творбите на участниците с цел реклама на конкурса, създаване на архив, отпечатвани върху рекламни материали и използване за благотворителни цели от Общински съвет „Тунджа". Представените за конкурса рисунки не подлежат на връщане.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

1. Място на провеждане: Община „Тунджа" - Общински съвет „Тунджа", гр. Ямбол

2. Срок за представяне на творбите – до 15 май 2019 година

3. Участници в конкурса и възрастови категории:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници на възраст от 4 до 13 години от селата на Община „Тунджа".

Участниците разделени в две възрастови групи:

• Първа група – от 4 до 6 години;

• Втора група – от 7 до 13 години.

4. Материали:

• Картон, молив, пастел, флумастер, акварел, маслени бои, смесена техника.

• Формат на рисунките: минимален 21/30см, максимален 35/50см.

5. Оценяване:

• За участие в конкурса се допуска участник, изписал на гърба на своята рисунка следната контактна информация: трите имена, възраст, клас, име и телефон на учителя/родителя; населено място, име, телефон и адрес на детската градина, училището или читалището, ел адрес.

• Върху лицевата страна на рисунките не се изписва нищо!

• Творбите ще се оценяват от художници и учители по изобразително изкуство по критериите: най-добро представяне на темата на конкурса, композиция, живописен стил, оригиналност.

6. Награден фонд:

Плакет, диплом, грамота и книга

Всички участници получават грамота за участие в конкурса.

Грамота получава и учителят, стимулирал творческия процес на детето-участник в конкурса.

Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двете възрастови групи.

Резултатите от конкурса и наградените творби ще бъдат публикувани до 20 май 2019 година на сайта на Община „Тунджа" и фейсбук страница на Общински съвет „Тунджа".

Наградените деца, ученици и учители ще бъдат поканени за връчване на отличията при откриване на изложбата на 23 май 2019 година от 12.00 часа в сградата на Община „Тунджа" гр. Ямбол.

Адрес за подаване на творбите:

Атанас Христов - председател Общински съвет „Тунджа", Община „Тунджа", площад „Освобождение" 1, гр. Ямбол - за Конкурса „Игри с букви"

За повече информация:

Общински съвет „Тунджа" - тел. 046/684-318

 
Банер