Проекти насочени към децата и учениците от малцинствата
Четвъртък, 07 Май 2009г. 13:39ч.    PDF Печат Е-поща

  Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ обяви конкурсна процедура по набиране на проектни предложения на първа сесия, в срок до 07.05.2009 година. В съответствие с Годишния план на дейностите на ЦОИДУЕМ ще се финансират проекти  по четири програми в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Община ,,Тунджа депозира проект на тема „Училищните общности – модел на социализация и интеграция” по програма 1 "Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства”, на стойност – 25 000 лв.

В рамките на горепосочената схема за финансиране Община "Тунджа” е партньор на следните учебни заведения:

1. ОУ "Христо Ботев” – с. Ботево по програма 4 ,,Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите”, със стойност  - 5 000 лв.

2. ОУ "Св. Паисий Хилендарски” – с. Скалица по програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”, на стойност – 10 000 лв.

Към настоящия момент Община „Тунджа” и ОУ „Христо Ботев” с. Кукорево реализират проект „Център за етнографска и краеведска работа „Хоризонти”, финансиран от Центъра за образователна интеграция, който получи висока оценка от страна на Йосиф Нунев – държавен експерт в Министерство на образованието и науката, който отговаря за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. В последните две години Община „Тунджа” в партньорство с учебните заведения реализира поредица от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.