Екологични лагери за тунджански ученици
Вторник, 24 Август 2021г. 13:01ч.    PDF Печат Е-поща

IMG 1709-1896Ученици от тунджански училища ще участват в пет ученически лагера, които ще се проведат от 1 до 11 септември в посетителския център на община „Тунджа", в лесопарк „Бакаджик". Лагерите са част от дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000, чрез подхода Водено от общностите местно развитие в територията на МИГ Тунджа", който се осъществява от фондация „Екология, Комуникации и общество". Финансирането му е по ОП „Околна среда".

В тях ще вземат участие ученици от училищата в селата Веселиново, Бояджик, Скалица и Кукорево. Всеки от лагерите е тридневен с участието на 10 деца и ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Предвидено е с учениците да се занимават аниматори-експерти, които ще провеждат образователни беседи, ще показват местообитанията на видовете „обикнoвена блатна костенурка", „червенокоремна бумка", „южен гребенест тритон" и различни видове прилепи.

Ще се демонстрират научни методи за наблюдение.

Бакаджиците е една от защитените зони, в които проектът има за цел да подобри природозащитното състояние на видовете.

През 2022 г. е предвидено да се проведат още пет детски лагера, като общия брой на участващите в дейността ученици ще стане сто.

 
Банер