Започва лятно училище в селата Завой и Кукорево
Петък, 30 Юли 2021г. 10:19ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newОт 03.08.2021 г. в село Завой и с. Кукорево ще стартира за пети пореден път дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище", която е част от предвидените интегрирани услуги, планирани за реализация през ваканционните месеци по проект „Желани пространства" - комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места", финансиран по ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие" .

„Лятното училище" ще бъде с продължителност 1 месец и ще обхване 2 групи по 15 деца в двете населени места. Общо с 30 деца на възраст от 6 до 7 г. в рамките на 4 часа дневно ще се провеждат интерактивни ролеви игри, образователни занимания, екскурзии и др. ситуации, чрез които ще се създадат условия и възможност децата да съхранят и доразвият придобитите когнитивни и социални умения, усвоени от предучилищните групи, преди да постъпят в първи клас.

Под формата на групови и индивидуални консултации специалистите ще подпомагат и насърчават подготовката на родителите в планирането и провеждането на различни прояви, съпътстващи както лятното училище, така и подготовката на бъдещите първокласници.

Интегрираните услуги в общността по проекта са със силно изразен мобилен характер и са насочени в подкрепа на децата до 7-годишна възраст и техните семейства. Те включват както промоция на здравето, социално и семейно консултиране, така и образователни занимания, психологическа и юридическа помощ и ранна интервенция на уврежданията, които са част от комплексния модел, който община „Тунджа" прилага в грижата към децата и младите семейства, живеещи в местните общности.

Дейностите по проекта се реализират по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0059 с Министерство на труда и социалната политика, който е в размер на 1 545 617,00 лева.

 
Банер