Училището в Тенево празнува 140 години
Вторник, 20 Юли 2021г. 20:51ч.    PDF Печат Е-поща

1Изпълнението на строителната програма на община „Тунджа" за 2021 г. е в разгара си. Извършват се строително - монтажни дейности по обектите, финансирани от капиталова субсидия, бюджета на общината и средства, осигурени от европейски програми.

Извършват се финални дейности по основния ремонт на сградата и на отоплителната инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Бояджик. Обектът е на обща стойност 416 271 лв. и се финансира чрез проект по Програмата за развитие на селските райони.

Приключват строителните дейности по най-големия инфраструктурен проект по Програмата за развитие на селските райони - „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, община „Тунджа", който е на стойност 4 293 824 лв. Завършени са строително-монтажните работи по реконструкцията на главната водопроводна мрежа в селата Безмер и Роза. В с. Безмер са реконструирани 8162,60 м. от главните водопроводни клонове в т. ч. 280 бр. сградни водопроводни отклонения. Възстановена е асфалтовата настилка. В с. Роза са реконструирани 7487,88 м. от главните водопроводни клонове, в т. ч. 236 бр. сградни водопроводни отклонения, в момента се възстановява асфалтовата настилка. Все още се извършва реконструкция на водопровода в с. Ботево, в момента се изграждат сградни водопроводни отклонения, предстои реконструкция на напорния водоем, очаква се към края на месец юли да стартират дейности по възстановяване на настилките.

Приключени са ремонтите по сградите на кметствата в селата Скалица и Кабиле. Предстои да завърши процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонт на сградата на кметството в с. Челник.

По линия на текущите ремонти са асфалтирани две улици в с. Кукорево и една в с. Дражево. Предстои изграждане на повдигната пешеходна пътека в с. Кабиле. Извършени са машинни и ръчни кърпежи на участъци от улици във селата Веселиново, Завой, Генерал Тошево и Скалица. Чакълирани са улици в селата Завой, Кукорево и Челник.

До дни ще започнат и строителните дейности по отводняване на ул. „Трети март", с. Завой, която е следващ етап от отводняването на селото.

Предстои да започне и изграждане на второстепенна улица към сепариращата инсталация на „Екобулпак" в землището на село Хаджидимитрово.

Част от обектите, финансирани със средства по Програмата за развитие на селските райони имат сключени договори за изпълнение, за които се очаква становище от последващ контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие". На такъв етап са проектите:

- „Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа" – I етап" на стойност 288 043 лв.

- „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура в селата Безмер и Кукорево" на стойност 223 352 лв.

„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение - Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОбУ „Васил Левски", с. Тенево и Основен ремонт на детска градина, с. Крумово" на стойност 223 352 лв.

По проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа", с. Ботево; ул. „П. Волов" и ул. „Поп Андрей", с. Тенево се наложи да се обяви нова обществена поръчка за с. Ботево, защото при предишната не се яви участник в процедурата за избор на изпълнител. Стойността на финансирането е за 148 778 лв.

В процедури за избор на изпълнител са и останалите 9 обекта от капиталовата програма на община „Тунджа", която възлиза на 1 472 394 лв. В истински празник на село Тенево се превърна честването на 140 г. от основаването на Обединено училище „Васил Левски". За отбелязването му беше избрана светлата дата на рождението на Апостола на свободата, чието име носи училището.

Две паметни плочи бяха открити в чест на значимата годишнина. Първата е на патрона на училището – Васил Левски, втората на директора на учебното заведение Желязко Гърков, който има най-голям принос за модернизирането на сградата, развитието и превръщането на училището в модерен образователен център.

Гости на празника бяха кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев, областният управител на Бургас, родената в Тенево проф. д. н. Мария Нейкова, зам.-кметът на общината Димитър Димитров, секретарят Галина Иванова, кметът на село Тенево Димитър Комитов, общински съветници, кметове на съседни села, бивши и настоящи учители и ученици.

Директорът на учебното заведение Йордан Колев проследи историята му, като акцентира на постигнатото през последните 50 години, когато училището е претърпяло най-бурни трансформации – било е основно, единно средно политехническо училище, средно общообразователно училище с професионална подготовка, основно, а сега обединено училище. Той благодари на всички, които имат принос за честването на годишнината и се преклони пред всеотдайността на всички, свързали името си с училището в село Тенево. Част от официалната церемония беше и връчването на почетни дипломи за принос към историята на училището на бивши учители, сред които беше и съпругата на Желязко Гърков.

„...Огромна чест е, че Вашето училище носи с достойнство святото име на Апостола на свободата Васил Левски и през цялата си 140-годишна история е следвало заветите му, че трябват дела и че от задружните сили на всички зависи успехът", обърна се в приветственото си слово кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев и допълни, че днес осъзнаваме колко усилия са вложили в достойното просветно дело създателите, първите учители, техните последователи и цялата теневска общественост, за да го има училището, да се съхрани през годините и да се развива, затова се прекланяме пред вдъхновението и неуморния им труд.

„Това е училището, което ми даде основата, за да мога да се нарека днес успял човек", каза в емоционалното си слово проф. д. н. Мария Нейкова. Тя поздрави своите учители, присъстващи на празника, и тези, които вече не са живи, че са я научили да мечтае и не скри, че в основата на нейните успехи дотук са ценностите, които те са възпитали в нея.

Кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев и директорът на училището Йордан Колев откриха паметната плоча на Васил Левски, на която бяха поднесени венци и цветя.

Втората плоча на Желязко Гърков беше открита от Мария Нейкова и кмета на селото Димитър Комитов.

Поетът Тенко Тенев и поетесата Генка Богданова, която е и автор на текста на химна на училището, споделиха спомени за Желязко Гърков, бивши учители развълнувани също отправиха приветствени думи.

Поздрав за всички присъстващи бяха изпълненията на Фолклорен ансамбъл „Тунджа", а докато се виеше финалното хоро, празникът завърши с тържествена заря.

23456789

 
Банер