Съветниците дадоха съгласие община „Тунджа“ да придобие безвъзмездно хижа „Индже войвода“
Сряда, 23 Юни 2021г. 14:42ч.    PDF Печат Е-поща

DSC 0024Общински съвет „Тунджа" даде съгласие общината да придобие безвъзмездно хижа „Индже войвода" (бившата хижа „Дружба") в лесопарк „Бакаджик", която е частна държавна собственост, но се намира върху общинска земя.

Идеята на община „Тунджа" е хижата да бъде разработена като многофункционален обществен център, в който да се развиват образователни, социални, квалификационни дейности и организиран отдих и спорт за различни възрасти.

По програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция община „Тунджа" е изградила посетителски център в лесопарк „Бакаджик", в който през 2018 и 2019 г. беше организирана образователна програма за летен отдих на учениците от всички учебни заведения в община „Тунджа". Капацитетът на хижа „Индже войвода" би могъл да се включи в такава образователна програма и тя да бъде реализирана не само на общинско, но и на регионално ниво. Базата може да се ползва още за възрастни и за лица в неравностойно положение, като част от широката мрежа от социални услуги, които предлага общината.

В експлоатацията на хижата освен общински ресурс могат да бъдат съчетани различни европейски програми, обединени в Стратегията за местно развитие на МИГ „Тунджа".

На днешната сесия общинските съветници одобриха и актуализация на капиталовите разходи, допълниха наредбата за местните такси и цени на услуги и прехвърлиха за разпореждане на общината училищен автобус от ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Бояджик.

Дневният ред на сесията съдържаше 17 точки.

DSC 0010DSC 0015

 
Банер