Над 90 души ще получават грижи в домашна среда в община „Тунджа“
Петък, 11 Юни 2021г. 10:50ч.    PDF Печат Е-поща

00-01На 10.06.2021 г. започнаха дейностите по проект „Патронажни грижи + в община Тунджа".

Той е по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +" на ОП РЧР 2014-2020 и предвижда предоставяне на интегрирани социално–здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Проектните дейности включват предоставяне на мобилни медико - социални грижи за хората от малките населени места и превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 12,5 щатни длъжности. Медицински сестри, социален работник, психолог, рехабилитатор и домашни помощници ще бъдат в подкрепа на потребителите.

Планираната продължителност на проектните дейности е 13 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

Осигурената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 383 092.18 лв .

00-0200-03

 
Банер