Община „Тунджа“ открива жътвената кампания на 10 юни
Понеделник, 31 Май 2021г. 12:07ч.    PDF Печат Е-поща

ЗажънванеНа 10 юни 2021 г. в село Търнава от 11.00 часа тържествено ще бъде открита жътвената кампания в община „Тунджа".

Организатори са община „Тунджа", фирма „Пеликан Агро" ЕООД и кметство с. Търнава.

Във връзка с традиционното зажънване организаторите обявяват и конкурс на тема „Жътва" в две категории.

 В категория „Изобразително изкуство" до 7 юни в община „Тунджа" се приемат детски рисунки с техника по избор в три възрастови групи – от 4 до 6 г., от 7 до 13 г. и от 14 до 18 г.

 В категория „Кулинарно творчество" до 9 юни отново в общината се приемат обредни хлябове от пенсионерски клубове и народни читалища.

В деня на зажънването в с. Търнава ще бъде подредена изложба с рисунките, ще бъдат представени обредните хлябове и жътварски трапези от тунджанските села.

Като нов момент тази година организаторите от фирма „Пеликан Агро" ЕООД приканват участниците да се включат в зажънването в автентични народни носии.

СТАТУТ ЗА КОНКУРС НА ТЕМА „ЖЪТВА"

1. ОСНОВНА ЦЕЛ

Да се даде поле за изява на децата и техния интерес към природата, чрез творчество в областта на изобразителното изкуство. Да се даде възможност за изява на хората от третата възраст чрез кулинарно творчесво. Конкурсът е на тема „Жътва".

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурсът се провежда всяка година, като инициатива на фирма „ПЕЛИКАН АГРО" ЕООД и е подкрепен от Община „Тунджа".

2. Класирането се извършва по възрастови групи от компетентно жури.

3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

4. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на следната интернет страницата www.tundzha.net

3. РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е в две категории- изобразително изкуство и кулинарно творчество.

Категория изобразително изкуство- за рисунка, свързана с жътвата и жътвената кампания;

Категория кулинарно творчество- за обреден хляб.

4. ЖАНРОВЕ И ТЕХНИКА

Рисунките могат да бъдат рисувани с акварел, пастел, темпера, графика, маслени бои.

5. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

В категория изобразително изкуство:

Първа група – от 4 до 6 години

Втора група – от 7 до 13 години

Трета група – от 14 до 18 години

В категория кулинарно творчество:

Представители на пенсионерски клубове/народни читалища

6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Формат на картините – 21/ 30 см и 35/ 50 см (по избор)

Конкурсните работи не подлежат на връщане.

Краен срок за представяне на рисунките – 7 юни 2021 г.

Краен срок за представяне на обредните хлябове- 9 юни 2021 г.

Важи пощенското клеймо от датата на изпращане.

Творбите се представят на адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, Община „Тунджа", стая 316, етаж 3, телефон за контакт- 046/ 684 316

7. НАГРАДЕН ФОНД

Дипломи за всички участници.

Награди от организаторите и спонсорите за 1, 2 и 3 място за детска рисунка в различните възрастови групи.

Награди за всички пенсионерски клубове/народни читалища

Авторите задължително трябва да посочат: трите си имена, година на раждане, адрес, учебно заведение и телефон за контакти.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 юни 2021 г.

 
Банер