Тържествена сесия в община „Тунджа“
Петък, 23 Април 2021г. 08:23ч.    PDF Печат Е-поща

00-001На 22 април 2021 г., на Тържествена сесия по повод Деня на Община „Тунджа", председателят на Общински съвет „Тунджа"- Нели Славова и кметът на община „Тунджа"- Георги Георгиев, връчиха наградите „Почетен гражданин на община „Тунджа", „За граждански принос", „За стопанска инициатива", почетен „Герб на Община Тунджа" - златен, почетен „Герб на Община Тунджа" - сребърен, определени с решения на общинския съвет.

В празничното си слово кметът Георги Георгиев подчерта, че „...„Тунджа" не е просто територия, а смисъл и стойност, защото е нашият дом, семейство, работа, нашата природа. Ценност, обединила идеите, опита, усилията и труда на поколенията...

...Посланието на днешния празник е в силата, която носим да преодоляваме изпитанията и във вярата, че можем заедно да сътворим по-добро.

Благодарим Ви за вдъхновението и мъдростта, за гражданската активност и енергия, за професионализма и човечността, с които работите за утвърждаването на община „Тунджа" като общност, което е най-голямото ни постижение.

Бъдете здрави! Бъдете дълголетни!

Честит празник и да пребъде община „Тунджа"!"

На Тържествената сесия бяха връчени наградите за 2020 и 2021 г.

С Решение № 123/ 23.03.2020 г. на Общински съвет - „Тунджа" са наградени:

1. Звание „Почетен гражданин на Община „Тунджа" - Тончо Вълчев Тонев – общественик, дарител и земеделски производител от с. Овчи кладенец.

2. „Награда за стопанска инициатива":

2.1. За принос в развитието на икономиката и за постигнати резултати в стопанската дейност през годината, колективна награда на:

Фирма „Хорес Профешънъл Сървис" ЕООД гр. София с управител Цани Дончев Христов

3. Награда „За граждански принос" за личен принос и родолюбиви начинания на:

Валентин Василев Маринов - общественик от с. Завой;

Гроздьо Недялков Гроздев - общественик от с Бояджик.

4. Почетен знак „Герб на община „Тунджа" – златен:

Димитър Йорданов Димитров – директор на дирекция в Община „Тунджа";

Живко Стефанов Желязков – общественик от с. Могила;

Иван Колев Тантеров – писател от с. Хаджидимитрово;

Йордан Желев Георгиев – общественик от с. Коневец на 90 години;

Йорданка Иванова Маркова – общественик от с. Овчи кладенец;

Кольо Славов Дичев – кмет на с. Кукорево;

Красимир Иванов Трънков – строителен предприемач от с. Тенево;

Минчо Георгиев Минчев – учител от с. Чарган на 80 години;

Митко Динев Петков – кмет на с. Скалица;

Недка Косева Андреева – главен експерт в Община „Тунджа";

Славка Христова Колева – служител на Кметство с. Бояджик;

Тонка Георгиева Бъчварова – медицинска сестра от с. Победа.

5. Почетен знак „Герб на община „Тунджа" – сребърен:

Господин Иванов Димитров – личен лекар в селата Безмер, Дражево, Голям Манастир и Генерал Тошево;

Димитър Стоянов Илиев – кмет на с. Чарган 1991-1995 г.;

Катя Тончева Георгиева – главен специалист в Община „Тунджа";

Кукерска група с. Козарево с ръководител Теодора Стоянова

Николина Станева Николова – общественик от с. Ханово на 70 години.

Наградените с Решение № 403/ 26.03.2021 г. на общински съвет- „Тунджа" са:

1. Почетен знак „Герб на община „Тунджа" - златен:

Кольо Колев -дарител, собственик на строителна фирма „Диана Комерс";

Стоян Варналиев - народен певец роден в с. Генерал Инзово.

2. Почетен знак „Герб на община „Тунджа" - сребърен:

Иван Динев - дарител от с. Овчи кладенец;

Мария Костова - председател на пенсионерски клуб с. Видинци;

Пепа Колева - главен специалист в кметство с. Победа;

Румен Рашев - дарител от с. Овчи кладенец;

Живка Василева, Ирина Стоянова и Тодорка Георгиева от с. Козарево - за осъществяване на безвъзмездна социална дейност в условията на Ковид.

За принос в развитието на общината, със Заповеди на кмета на община „Тунджа" Георги Георгиев, със Знак на Община „Тунджа" - плакет са наградени:

Атанаска Паскова Стоянова - член на Читалищно настоятелство и библиотекар при Народно читалище с. Дражево;

Георги Великов Желязков - общественик от с. Коневец;

Данчо Монев Данев - участник в самодеен фолклорен състав при Народно читалище с. Дражево;

Донка Колева Иванова - гл. специалист в Дирекция „Бюджет и счетоводство";

Донка Стефанова Сталева - общественик от с. Безмер;

Евелина Иванова Тюфекчиева-Йорданова - земеделски производител от с. Стара река;

Михаил Георгиев Михов - председател на кооперация „Зора" в с. Генерал Инзово;

Петко Петров Господинов - кмет на кметство с. Челник;

Петя Стоянова Петкова - счетоводител в дирекция „Местни данъци и такси";

Роман Христов Колев - мл. полицейски инспектор към РУ „Тунджа";

Станка Стоева Димитрова - гл. специалист в Дирекция „АТО и С";

Стойка Панева Георгиева - гл. специалист в кметство с. Кукорево;

Стоян Петров Стоянов - общественик от с. Безмер;

Анжелика Николаева Ляхович - главен инспектор в Община „Тунджа";

Иван Кънчев Иванов - шофьор в Община „Тунджа".

Поздравителни адреси за празника бяха получени от: Кристиан Вигенин- народен представител и заместник-председател на 45- то Народно събрание; Димитър Иванов- областен управител на област Ямбол; Валентин Ревански- кмет на община Ямбол; старши комисар Иван Русев- директор на ОДМВР- Ямбол; Националното сдружение на общините в Република България; проф. Иван Върляков- изпълнителен директор на Регионалната асоциация на общините от Тракия; Управителния съвет на Асоциацията на българските градове и региони; Калина Казанджиева- директор на Териториално статическо бюро- Югоизток и от много други приятели на община „Тунджа".

00-00200-00300-00400-00500-00600-00700-00800-00900-01100-01200-01300-01400-01500-01600-01700-01800-01900-020

 
Банер