ГРАО в община Тунджа през 2020-та година
Понеделник, 11 Януари 2021г. 16:18ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newВсяка година в началото на м. януари Звено „ГРАО" към Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО" приема регистрите по гражданско състояние от 44-те населени места на община „Тунджа". Извършва се приемането на трите вида регистри – за раждане, брак и смърт, като след приключването им за 2020 г., е организирано съхранението им в административната сграда на Община „Тунджа".

През изминалата 2020 г. има:

- съставени 25 акта за раждане, от които 24 акта са пресъставени от чужбина и 1 акт е съставен в населено място - с. Стара река;

- 173 са родените деца с постоянен адрес на територията на Община „Тунджа", само с едно по-малко от родените през 2019 година;

- съставени са 57 акта за граждански брак в община „Тунджа", от които 2 акта са пресъставени от чужбина и 55 са сключени на територията на общината; от тези 55 брака - 6 са с изнесен ритуал и 2 брака сключени през почивни и празнични дни в сградата на кметствата; Съпоставено с 2019 г. сключените бракове са с 22 по-малко.

- съставени актове за смърт – 447 акта в Община „Тунджа", при 428 актове за смърт през 2019 година. Общо 596 са починалите лица по постоянен адрес на територията на общината, които са със 70 повече от предходната 2019 година.

 
Банер