Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира в община Тунджа от 2021 година
Понеделник, 11 Януари 2021г. 15:54ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newНова социална услуга се създава в Община „Тунджа" от началото на 2021 г.-„Асистентска подкрепа". Тя е държавно-делегирана дейност и ще се изпълнява от отдел „Социални услуги", който е част от структурата на общината.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община „Тунджа" с държавния бюджет за 2021 г. е в размер на 366 620.00 лв., което ще даде възможност на 92 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 28 социални асистента.

 
Банер