Социални услуги в домашна среда
Понеделник, 06 Юли 2020г. 15:33ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПродължава осигуряването на подкрепа в домашна среда чрез Механизъм за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания в Община „Тунджа" по Закона за лична помощ и Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда".

Чрез Механизма за лична помощ до момента са назначени 98 асистенти на 98 потребители в 28 населени места. Асистентите предоставят грижи в домашна среда на:

- хора с увреждания, които са с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- деца без право на чужда помощ с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

и имат издадени направления с брой часове на месец от Дирекция социално подпомагане.

По Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда" са назначени 28 броя Домашен помощник/Домашна помощница, а потребителите са 55 лица в 15 населени места. По програмата се предоставят грижи в домашна среда на нуждаещи се възрастни хора над 65 г. възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.