Възстановява се автобусният транспорт в община „Тунджа“
Вторник, 12 Май 2020г. 13:30ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newАвтобусният транспорт в община „Тунджа" ще бъде възстановен на 18 май 2020 г. Това стана ясно от проведената днес среща между община „Тунджа" и представители на фирмите-превозвачи.

Фирмите-превозвачи предлагат да се изпълняват почти в пълен обем маршрутните разписания /делнични и празнични/ при спазване на всички противоепидемични мерки- дезинфекция на транспортните средства и задължително носене на предпазни маски от шофьори и пътници.

Във връзка с възстановяване на междуселищния транспорт община „Тунджа" започва дезинфекция на автобусните спирки в населените места.

Постигнатите договорености за маршрутните разписания са с временен характер и ще се изпълняват в срок до 2 месеца след отпадане на извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19.

ДЕЛНИЧЕН ГРАФИК НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ 18.05.2020 г.

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА ЯМБОЛ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

                       6.20

                       8.15

                     17.40

ВИДИНЦИ/ МИЛАДИНОВЦИ

БЕЗМЕР- С.

МИЛАДИНОВЦИ

                       6.30

                       9.00

                     12.50

                     17.30

ЗЛАТАРИ

ЗАВОЙ

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

БОЯДЖИК

                       6.15

                     11.05

                     17.40

ТРЪГВА ОТ ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

МОГИЛА/ ЧАРГАН

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

                     11.30

                     17.20

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

МАЛОМИР

                       8.30

                     11.00

                     16.30

                     17.45

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

БОЯДЖИК

АСЕНОВО

ЛЮЛИН/НЕДЯЛСКО

                       6.40

                       7.40

                     12.30

                     17.45

ТРЪГВА ОТ ЧЕЛНИК-ОТИВА ПРАЗЕН

ЧАРДА

МИЛАДИНОВЦИ

ЧЕЛНИК

                        6.30

                       7.30

                     12.00

                     14.00

                     17.15

ТРЪГВА ОТ ЧАРГАН

РОБОВО

ЗАВОЙ

ЗАВОЙ

БЕЗМЕР-С.

                       6.30

                       7.00

                     12.00

                     14.00

                     17.50

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

ХАНОВО

БЕЗМЕР- С.

БЕЗМЕР-Г.

ЧАРДА

                       6.30

                       8.30

                     11.45

                     14.00

                     17.30

АСЕНОВО

ХАНОВО

ЧЕЛНИК

ЧАРДА

ХАНОВО

                       6.50

                     12.30

                     16.10

ГОЛЯМ МАНАСТИР

ЗЛАТАРИ

ЗЛАТАРИ

                        6.50

                     11.30

                     14.00

                     15.25

                     17.50

БЕЗМЕР-Г.

ХАНОВО

ЧЕЛНИК

ДРАМА/КОНЕВЕЦ

СТАРА РЕКА /КОЗАРЕВО

                       6.35

                     14.05

                     16.00

                     18.00

ДРАМА/ КОНЕВЕЦ

ХАНОВО

РОБОВО

ЗАВОЙ

                       6.40

                         8.30

                       14.10

                       18.05

КАБИЛЕ/ Х.ДИМИТРОВО

КАБИЛЕ/ Х. ДИМИТРОВО

КАБИЛЕ/Х. ДИМИТРОВО

КАБИЛЕ / Х.ДИМИТРОВО

ПРАЗНИЧЕН ГРАФИК ЗА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ 18.05.2020 г.

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА ЯМБОЛ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

                         6.35

                       11.30

                       12.50

                       16.00

                       18.00

ДРАМА/КОНЕВЕЦ

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

РОБОВО

ЗАВОЙ

                         7.40

                         9.00

                        14.00

                       17.15

ЧАРДА

ЗАВОЙ

БЕЗМЕР-С.

БЕЗМЕР-Г.

                         6.50

                       11.00

                       16.10

ГОЛЯМ МАНАСТИР

БОЯДЖИК

ЗЛААТАРИ

                         6.20

                         8.30

                       14.00

                       15.25

                       17.50

ВИДИНЦИ/ МИЛАДИНОВЦИ

ХАВОВО

ЗАВОЙ

ДРАМА/ КОНЕВЕЦ

СТАРА РЕКА / КОЗАРЕВО

                         6.40

                         8.30

                       11.50

                       14.05

                       17.30

Х. ДИМИТРОВО

Х. ДИМИТРОВО

Х. ДИМИТРОВО

ХАНОВО

ХАНОВО

                         6.50

                         8.30

                       12.30

                       15.20

                       17.50

ЗЛАТАРИ

ЧЕЛНИК

ЗЛАТАРИ

МИЛАДИНОВЦИ/ ВИДИНЦИ

ЧАРДА

                         7.30

                         8.30

                      16.30

                       18.05

РОБОВО

СТАРА РЕКА/ КОЗАРЕВО

АСЕНОВО

КАБИЛЕ/ Х. ДИМИТРОВО

                         6.30

                         8.15

                       11.05

                       14.00

                       17.45

 

АСЕНОВО

БЕЗМЕР-Г

МОГИЛА/ЧАРГАН

ЧАРДА

ЧЕЛНИК

 
Банер