Още мерки за подкрепа
Вторник, 17 Март 2020г. 20:15ч.    Печат

tundzha-municiaplity-newМедицинските сестри от детските градини на община „Тунджа" също ще бъдат на разположение на населението, координирано с кметовете на населените места. Осигурени са безконтактни термометри, още лични предпазни и дезинфекционни средства за селата. Това са част от мерките за консолидиране на всички общински и общностни ресурси за справяне с тежката и нетипична ситуация. Налице е пълна съпричастност, разбиране и единодействие на институциите, организациите и населението. Общинската администрация, кметовете на населени места, кметските наместници, доставчиците на социални услуги, ръководителите и екипите на социалните центрове, здравните работници, директорите на учебни и детски заведения, секретарите на читалища, здравните медиатори и всички други общностни работници координират действията и усилията си в интерес на жителите на общината с цел да бъде гарантирана оптимална подкрепа на населението.

Осигурена е възможност за цялостна логистична подкрепа и съдействие при закупуване на медикаменти и стоки от първа необходимост, които не са налични в населените места на общината. Необходимостта от подкрепа може да бъде заявявана чрез кметовете и кметските наместници, както и чрез служителите на социалните патронажи, трапезарии и други лица, които даставят храната по домовете на потребителите. Мерките са насочени особено към самотните възрасни, хората с увреждания и други рискови групи.

Телефони за връзка, чрез които жителите на общината могат да потърсят съдействие и да сигнализират за конкретен проблем:

Администрация/

населено място

Име, презиме, фамилия

Служебен

GSM

1

2

3

4

Кмет

Георги Георгиев

046/ 661588

0886737966

Заместник-кмет

Станчо Ставрев

046/ 661570

0886393133

Секретар на община

Андон Кръстев

046/ 661587

0889625819

Директор Дирекция "Хуманитарни дейности"

Димитър Димитров

046/ 684 344

0888467331

Началник отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Добринка Ангелова

046/ 684 225

0885019052

Началник отдел "Култура и други хуманитарни дейности"

Татяна Стоянова

046/ 684 316

0884470442

Началник отдел "Социални услуги"            

Силва Иванова

046/ 684 319

0885974004

Ръководител на Общностен център по проект "Желани пространства"

Ивайло Кьосев

046/ 684 319

0886966618

Ръководител на Общностен център по проект "КОМПАС"

Жана Михова

046/ 684 310

0895579224

Ръководител на Център за домашни грижи"

Мария Славова

046/ 684 310

0888416405

Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"

 

 

Началник отдел

Владимир Стоев

 

0886112250

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА "ТУНДЖА"

 

 

 

с. Асеново

 

 

 

Кметски наместник

Иван Бъчваров

04772 / 2362

0884301358

 

 

 

 

с. Безмер

 

 

 

Кмет

Росен Русев

04711 / 2224

0882484088

Гл.специалист в кметство

Добринка Йондова

 

0887404507

ДГ "Изворче"

Милена Паскова

 

0887404537

НЧ "Светлина-1928"

Росица Кралева

 

0895506915

 

 

 

 

с. Болярско

 

 

 

Кмет

Пепа Иванова

04710 / 2230

0885787860

Дом стари хора -   "Христо Ботев"с. Болярско

 

 

Директор

Таня Джеджева

04710/ 2234

0884283020

Социален работник - ДСХ

Таня Иванова

04710/2234

 

Социален патронаж

Снежина Георгиева

 

0886393198

 

 

 

 

с. Ботево

 

 

 

Кмет

Георги Танев

04792 / 2314

0884301341

Гл. специалист в кметство

Спаска Танева

 

0887404509

ДГ "Звездица"

Стела Николова

 

0885417415

ОУ "Христо Ботев"

Пейо Пеев

 

0889321361

НЧ "Христо Ботев-1928"

Мима Контаки

 

0895506931

 

Живка Танева

 

 

 

 

 

 

с. Бояджик

 

 

 

Кмет

Елена Маджарова

04793 / 2219

0882480090

Гл. специалист в кметство

Красимира Атанасова

 

0887404511

ДГ "Звездица"

Стела Николова

 

0885417415

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Ирина Станчева

 

0886393214

НЧ "Джон Атанасов-1928"

Радина Парапанова

 

0895506953

Образователен сътрудник

Елена Жорова Иванова

 

 0892347893

 

 

 

 

с. Веселиново

 

 

 

Кмет

Слав Славов

04716 / 2415

0882345736

Гл. специалист в кметство

Недялка Стамова

 

0887404512

ДГ "Дечка Сюлемезова"

Таня Балева

 

0887917323

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Стоянка Белчева

 

0886393144

НЧ "Йордан Андонов-1927"

Божана Данчева

 

0896784445

Здравен медиатор

София Ангелова

 

0894974951

Образователен сътрудник

Яна Тотева

 

0883900203

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Веселиново

 

 

Ръководител звено

Радост Съйкова-Стефанова

 

0885256667

 

 

 

 

с. Генерал Инзово

 

 

 

Кмет

Мартин Енев

04770 / 2221

0885982800

Гл. специалист в кметство

Катя Георгиева

 

0887441413

ДГ "Кольо Тенев"

Павлина Димитрова

 

0895798203

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1926"

Жечка Петрова

 

0895506917

Образователен сътрудник

Надя Жейнова

 

0895232452

Дневен Център за стари хора с. Генерал Инзово

 

 

Ръководител звено

Златка Димитрова

 

0885350366

 

 

 

 

с. Видинци

 

 

 

Кметски наместник

Пенка Трънкова

04740/2436

0887404513

 

 

 

 

с. Генерал Тошево

 

 

 

Кмет

Иван Николов

04796 / 2224

0886303803

НЧ "Развитие-1905

Дора Колева

 

0895506919

 

 

 

 

с. Голям Манастир

 

 

 

Кмет

Славчо Иванов

04799 / 2313

0884301355

Гл. специалист в кметство

Виолета Николова

 

0885740040

НЧ "Напредък-1927"

Петя Петрова

 

0895506920

 

 

 

 

с. Гълъбинци

 

 

 

Кмет

Радостина Тодорова

04797 / 2213

0884301348

НЧ "П.Р.Славейков-1928"

Стоянка Павлова

 

0886863893

 

 

 

 

с. Дражево

 

 

 

Кмет

Дяко Дяков

04714 / 2215

0887543027

Старши експерт

Ваньо Иванов

 

0887404518

ДГ "Изворче"

Милена Паскова

 

0887404537

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Марина Николова

 

0886393142

НЧ "Прогрес-1936"

Донка Папудова

 

0895506936

 

Маринка Митева

 

0895506937

Здравен медиатор

Катя Иванова

 

0887404546

 

 

 

 

с. Драма

 

 

 

Кметски наместник

Иван Проданов

04774 / 2515

0884301353

 

 

 

 

с. Дряново

 

 

 

Кметски наместник

Мария Иванова

04771 / 2119

0884301313

 

 

 

 

с. Завой

 

 

 

Кмет

Румяна Тодорова

04719 / 2278

0882386080

Гл. специалист в кметство

Жани Митева

 

0887404519

НУ "Васил Левски"

Станка Георгиева

 

0886393123

НЧ "Отец Паисий-1926"

Галина Ганева

 

0885872454

Образователен сътрудник

Десислава Миткова

 

0897243047

 

 

 

 

с. Златари

 

 

 

Кмет

Димитър Иванов

04797 / 2285

0884301314

НЧ "Васил Левски-1935"

Марин Апостолов

 

0898320104

 

 

 

 

с. Кабиле

 

 

 

Кмет

Георги Динев

04712 / 2584

0884301319

Гл. специалист в кметство

Костадинка Бончева

 

0887404520

НЧ "Напредък-1930"

Мария Косева

 

0895506929

ДГ "Изворче"

Милена Паскова

 

0887404537

ОЦИИД с. Кабиле

 

 

Директор

Антония Котева

 

0884301303

 

 

 

 

с. Калчево

 

 

 

Кмет

Петрана Георгиева

04715 / 2224

0889388989

Гл. специалист в кметство

Пепа Колева

 

0887404529

НЧ "Светлина-1929"

Димитрина Кабранска

 

0895506927

ЦСРИ с. Калчево

 

 

Ръководител звено

Силвия Кирова

 

0884929277

 

 

 

 

с. Каравелово

 

 

 

Кмет

Пенка Господинова

04775 / 2333

0884301312

НЧ "Н.Й.Вапцаров-1929"

Стоянка Стоева

 

0895506966

 

 

 

 

с. Козарево

 

 

 

Кмет

Теодора Тачева

04715 / 2414

0885361366

Ст. специалист в кметство

Магдалена Петкова

 

0889414119

НЧ "Просвета-1948"

Ирина Стоянова

 

0895506980

Здравен медиатор

Иван Иванов

 

0896957550

 

 

 

 

с. Коневец

 

 

 

Кмет

Йовка Желева

04771 / 2196

0884383666

НЧ "Д-р Петър Берон-1941"

Гинка Стоилова

 

0894362465

 

 

 

 

с. Крумово

 

 

 

Кмет

Димитър Гочев

04774 / 2230

0887404523

Гл. специалист в кметство

Радинка Кунева

 

0887404532

НУ "Св. Климент Охридски"

Мариана Гочева

 

0886393124

ДГ "Кольо Тенев"

Павлина Димитрова

 

0895798203

Здравен медиатор

Кина Асенова

 

0889709916

Образователен сътрудник

Надя Жейнова

 

0895232452

 

 

 

 

с. Кукорево

 

 

 

Кмет

Кольо Дичев

046 / 669202

0884301356

Гл. специалист в кметство

Стойка Георгиева

046/ 669204

0887404524

Ст. специалист в кметство

Мима Колева

046 / 669204

 

ДГ "Щурче"

Росица Кавалджиева

 

0887918833

ОУ "Христо Ботев"

Тинка Иванова

 

0886393213

НЧ "Виделина-1928"

Веселина Димитрова

 

0895506935

Здравен медиатор

Стефка Монева

 

0893757928

Медиатор

Йонка Георгиева

 

0896874537

 

 

 

 

с. Маломир

 

 

 

Кмет

Тодор Налбантов

 

0885020099

Гл. специалист в кметство

Йочка Василева

04771 / 2222

0882513854

НЧ "Просвета-1920"

Димитър Мисирков

 

0895506932

ДГ "Кольо Тенев"

Павлина Димитрова

 

0895798203

 

 

 

 

с. Меден кладенец

 

 

 

Кмет

Мария Димитрова

04798 / 2318

0887373232

НЧ "Изгрев-1928"

Данка Желязкова

 

0895506933

 

 

 

 

с. Межда

 

 

 

Кмет

Диана Димитрова

04798 / 2310

0884301347

НЧ "Зора-1928"

Ваня Атанасова

 

0895506954

 

 

 

 

с. Миладиновци

 

 

 

Кмет

Димитър Димитров

04774 / 2424

0885990506

НЧ "П. Хилендарски-1928"

Маргарита Петрова

 

0892412808

 

 

 

 

с. Могила

 

 

 

Кмет

Димитър Койчев

04719 / 3222

0884301354

Гл. специалист в кметство

Герга Колева

 

0885366335

НЧ "Пробуда-1928"

Костадинка Арабаджиева

 

0878453838

 

 

 

 

с. Овчи кладенец

 

 

 

Кмет

Динко Динев

04794 / 2318

0884301316

Гл. специалист в кметство

Елена Христова

 

0887404527

НЧ "Мисъл-1931"

Димка Георгиева

 

0895506938

 

 

 

 

с. Окоп

 

 

 

Кмет

Иван Колев

04773 / 2370

0882467008

Ст. специалист в кметство

Чана Димитрова

 

0887404528

НЧ "Христо Ботев-1929"

Щиляна Желева

 

08895506918

ДГ "Щурче"

Росица Кавалджиева

 

0887918833

Здравен медиатор

Атанаска Мутафова

 

0897748527

 

 

 

 

с. Победа

 

 

 

Кмет

Димка Панева

04778 / 2232

0886919198

Гл. специалист в кметство

Пепа Колева

 

0887404529

НЧ "Васил Левски-1931"

Тодорка Георгиева

 

0895506963

ДГ "Щурче"

Росица Кавалджиева

 

0887918833

Общинско предприятие за обществено хранене

Екатерина Тонева

 

0885571055

 

 

 

 

с. Робово

 

 

 

Кмет

Георги Георгиев

047752 / 510

0887404530

Здравен медиатор

Асен Стоянов

 

0894838315

 

 

 

 

с. Роза

 

 

 

Кмет

Марко Стоянов

04718 / 2380

0882560024

Гл. специалист в кметство

Господинка Танева

 

0887404510

НЧ "Светлина-1929"

Минка Петрова

 

0897232970

ДГ "Звездица"

Стела Николова

 

0885417415

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Мария Костадинова

 

0886393024

Образователен сътрудник

Надя Жейнова

 

0895232452

Медиатор

Теодора Димова

 

0877128848

Медиатор

Женя Стефанова

 

0896853550

 

 

 

 

с. Савино

 

 

 

Кмет

Труфка Димитрова

04798 / 2419

0884030906

 

 

 

 

с. Симеоново

 

 

 

Кмет

Румяна Илчева

04772 / 2234

0884301306

НЧ "Искра-1931"

Милена Добрева

 

0893329937

 

 

 

 

с. Скалица

 

 

 

Кмет

Митко Петков

04795 / 2383

0888301343

Гл. специалист в кметство

Мара Димитрова

04795 / 2228

0887404536

ДГ "Звездица"

Стела Николова

 

0885417415

СУ "Св. Паисий Хилендарски"

Донка Костова

 

0887656143

НЧ "Светлина-1928"

Галина Йорданова

 

0895506922

Образователен сътрудник

Цонка Недева

 

0893456091

Дневен Център за стари хора с. Скалица

 

 

Ръководител звено

Иванка Иванезова

 

0885414139

 

 

 

 

с. Сламино

 

 

 

Кмет

Иван Иванов

04775 / 2410

0884301349

НЧ "Христо Ботев-1929"

Неда Иванова

 

0896560494

 

 

 

 

с. Стара река

 

 

 

Кмет

Нина Колева

04713 / 2234

0882560023

НЧ "Добри Керанов-1961"

Донка Йорданова

 

0897059813

 

 

 

 

с. Тенево

 

 

 

Временно изпълняваща длъжността кмет

Нели Георгиева

04777 / 2224

0885308366

Ст. специалист в кметство

Нели Трънкова

04777 / 2224

 

ДГ "Кольо Тенев"

Павлина Димитрова

 

0895798203

ОбУ "Васил Левски"

Дора Георгиева

 

0886393177

НЧ "Просвета-1910"

Нели Ройдева

 

0895506928

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Търнава

 

 

 

Кмет

Андон Матев

04717 / 2219

0884301305

 

 

 

 

с. Ханово

 

 

 

Кмет

Павлинка Георгиева

04779 / 2226

0882560021

Гл. специалист в кметство

Станислава Арнаудова

 

0887404533

НЧ "Зора-1928"

Дора Дякова

 

0889238069

 

 

 

 

с. Хаджидимитрово

 

 

 

Кмет

Тошо Тодоров

04714 / 2513

0886432126

Гл. специалист в кметство

Радостина Илиева

 

0887404539

ДГ "Изворче"

Милена Паскова

 

0887404537

НЧ "Васил Левски-1950"

Пламена Стоянова

 

0897797230

Здравен медиатор

Димитър Димитров

 

0899921745

Образователен сътрудник

Марияна Иванова

 

0892725724

 

 

 

 

с. Чарган

 

 

 

Кмет

Диана Илиева

04717 / 2215

0884301318

Гл. специалист в кметство

Калинка Иванова

 

0887404534

ДГ "Дечка Сюлемезова"

Таня Балева

 

0887917323

НЧ "Просвета-1928"

Маргарита Ченкова

 

0893630455

Медиатор

Дияна Ганева

 

0887021298

 

 

 

 

с. Челник

 

 

 

Кмет

Петко Господинов

04778 / 2310

0882560022

НЧ "Зора-1930"

Димитринка Драганова

 

085506941