Община „Тунджа“- общината, която подкрепя своите ученици
Петък, 20 Септември 2019г. 17:08ч.    PDF Печат Е-поща

1На 20 септември 2019 година Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа" за пореден път удостои със стипендии и еднократно финансово стимулиране двадесет и трима ученици за постигнати високи резултати в образованието и спорта, както следва:

1. С Еднократно финансово стимулиране за отговорно отношение към учебния процес и отличен успех, по реда на чл. 2, ал. 2 от Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти от община „Тунджа", в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., на:

1. Габриела Георгиева Йовчева – с. Ботево, община „Тунджа"

2. Иванина Живкова Иванова – с. Победа, община „Тунджа"

3. Йорданка Марчева Марчева – с. Стара река, община „Тунджа"

4. Петър Георгиев Йовчев - с. Ботево, община „Тунджа"

5. Иван Любчев Люцканов – с. Роза, община „Тунджа"

6. Калоян Стоянов Монев – с. Каравелово, община „Тунджа"

7. Иван Добрев Добрев – с. Роза, община „Тунджа"

8. Мария Анкова Колева – с. Генерал Инзово, община „Тунджа"

9. Христо Христов Данчев – с. Веселиново, община „Тунджа"

10. Динка Добрева Добрева - с. Роза, община „Тунджа"

11. Амдие Кирилова Славова – с. Коневец, община „Тунджа"

12. Нели Георгиева Димитрова – с. Генерал Тошево, община „Тунджа"

13. Ани Георгиева Колева – с. Генерал Тошево, община „Тунджа"

14. Мария Иванова Щерева – с. Стара река, община „Тунджа"

15. Катерина Станчева Станчева – с. Калчево, община „Тунджа"

2. С Еднократно финансово стимулиране за отговорно отношение към учебния процес и отличен успех, по реда на чл. 2, ал. 2 от Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти от община „Тунджа", в размер на 100 /сто/ лв., на:

1. Васко Атанасов Василев – с. Генерал Инзово, община „Тунджа"

2. Руска Атанасова Василева - с. Генерал Инзово, община „Тунджа"

3. Исус Атанасов Василев - с. Генерал Инзово, община „Тунджа"

4. Марияна Радостинова Кирова - с. Генерал Инзово, община „Тунджа"

5. Георги Радостинов Иванов - с. Калчево, община „Тунджа"

6. Ива Атанасова Цонева – с. Стара река, община „Тунджа"

7. Явор Стоянов Иванов – с. Стара река, община „Тунджа"

8. Християна Миленова Неделчева – с. Стара река, община „Тунджа".

Община „Тунджа" е първата, а може би и единствената община в България, която подпомага ученици и студенти с високи постижения със стипендии и еднократно финансово стимулиране, като средствата за тях се събират на ежегодно провежданите Благотворителни балове.

Само през мандат 2015-2019 са събрани средства в размер на 189 181 лева, с които са подпомогнати 484 деца и младежи.

2

3

4

5

6

1

 

 
Банер