Мобилни патронажни грижи в община Тунджа
Понеделник, 10 Юни 2019г. 12:50ч.    PDF Печат Е-поща
Актуални новини
tundzha-municiaplity-new

На 05.06.2019 г. Община „Тунджа" подписа договор за нов социален проект по ОП „РЧР" по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – Компонент 2.

Одобреният проект е Център "Домашни грижи" - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община "Тунджа", а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 252 269,60 лв .

Проектните дейности включват създаването на Център "Домашни грижи", чрез който ще се предоставят мобилни медико - социални грижи за хората от малките населени места.

Над 90 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, ще се възползват от новите патронажни услуги в домашна среда за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена заетост за 20 лица. Медицински сестри, социален работник, психолог, рехабилитатор и социални асистенти ще бъдат в подкрепа на потребителите.

Планираната продължителност на проектните дейности е 16 месеца, като през 12 от тях ще се предоставят патронажни грижи в обичайната семейна среда.

 
Банер