“Високи цели, добра работа, гарантирани успехи!”
Сряда, 28 Октомври 2009г. 14:00ч.    PDF Печат Е-поща

t-28102009-1  “Високи цели, добра работа, гарантирани успехи!” – с тези думи кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев поздрави екипа, реализирал проекта “Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево” по време на провелата се на 27 октомври 2009 г. заключителна пресконференция по повод приключването на проекта.

Днес уверено можем да кажем, че това е най-модерното училище в нашата община, изцяло обновено, санирано и с нов физкултурен салон – добави кметът.

Този проект беше от изключителна важност за нас, защото се реализира в системата на образованието, с насоченост към ромската общност, а ръководството на община “Тунджа” неведнъж е подчертавало, че тази сфера е приоритет в работата ни, отбеляза кметът Георгиев.

t-28102009-2Презентация на постигнатите резултати в рамките на проекта представи Марина Николова, директор на  ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево”, партньор по проекта. Общата стойност на реализирания проект е 219 723 евро, от която 191 728 евро са безвъзмездна финансова помощ - финансиране по програма ФАР - 143 767 евро и национално съфинансиране – 47 961 евро. Съфинансирането от община “Тунджа” възлиза на 28 003 евро.

В резултата на извършените дейности по проекта, днес подобрената материална база в училището в село Дражево създава оптимални условия за целодневно обучение и спорт на 135-те ученика, от които 106 са от ромски произход. Изграден е нов физкултурен салон, включващ спортна зала, санитарни възли, съблекални и бани. Към сградата на училището е изградена нова пристройка със санитарни възли за учители и ученици, лекарски кабинет с чакалня и обновено котелно помещение. Цялата фасада е обновена и боядисана. Дървените прозорци и врати са подменени с PVC дограма, като по този начин се осигурява една изключително сериозна икономия на горива през отоплителния сезон.

Подобрените чрез проекта условия за обучение са важна предпоставка за привличането и задържането на учениците, както и за преодоляване на ранното отпадане на ромски деца от училище. Целодневната организация на образователния процес създава реални възможности за осъществяване на допълнителна извънкласна работа с децата от ромския етнос, за формирането у тях на убеденост за реална принадлежност към гражданското общество.

Ръководителят на проекта инж. Мариета Сивкова, зам.-кмет на общината подчерта, че по време на реализацията на проектните дейности е създадено едно ефективно и работещо партньорство между училище, фирми и екип по проекта. Това партньорство може да се разраства и бъдеще и да бъде база за полезен опит и добри практики между различните институции на територията на общината.

Успешното реализиране на  проекта “Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Дражево”, е потвърждение на ангажираността на общината за изграждане на максимално добри условия за осъществяване на образователния процес в общинските училища и поредното доказателство, че община “Тунджа” има необходимия професионален административен капацитет, който е в състояние да разработва и печели важни за общината проекти.

 
Банер