Община „Тунджа” определи отличените ученици
PDF Печат Е-поща
tundzha_municipality_2

  Община „Тунджа” определи отличените ученици за края на учебната 2008/2009 г., съгласно Правилата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти от общината.

На проведеното на 11 юни 2009 година заседание на Експертно - консултативната комисия, определена със заповед на кмета на община “Тунджа”, бяха разгледани постъпилите заявления за еднократно финансово стимулиране на ученици  от община “Тунджа”, постигнали добри резултати в учебната работа и в неравностойно социално положение.

Комисията заседава под председателството на заместник-кметът на община „Тунджа” Станчо Станчо.           

С протокол № 2/11.06.2009 г. Комисията предлага на Кмета на общината   да бъде отпуснато еднократно финансово стимулиране в размер на 200 лв. на Росен Динков Чиликов, ученик във втори клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза.

Еднократно финансово стимулиране в размер на 180 лв.е предложено да бъде предоставено на Албина Стоянова Кичюкова, ученичка в шести клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица. Албина приключва учебната година с отличен успех, активно участва в проявите, посветени на 175 години просветно дело в с. Скалица. Тя е лауреат на конкурса „Моето детство и бъдеще в долината на Тунджа”, както и на други конкурси на общинско и регионално равнище.

Комисията предлага еднократно финансово стимулиране за високи постижения в учебния процес, извънкласните дейности и спорта в размер на 150 лв. ще бъде предоставено на учениците от с. Кукорево:

- Мартина Йорданова Димитрова – лауреат на Десетото издание на Общинския пролетен празник на хармонията и красотата „От Цветница до Гергьовден” – 12 април 2009 г.;

- Юлиана Василева Янева - високи постижения в областта на спорта;

- Пламен Петев Пенев - активно участие в извънкласните и извънучилищни дейности;

За еднократно финансово стимулиране е предложена и ученичката от с. Ген. Инзово Паунка Костадинова Костадинова за активно участие в проявите, проведени в рамките на Втората общинска детска асамблея „Тунджа – творчество и красота”.

Средствата за общинските стипендии и еднократното финансово стимулиране на ученици и студенти с високи постижения в образованието са осигурени в рамките на проведения през месец февруари 2009 г. Младежки благотворителен бал. Идеята за общинските стипендии бе формулирана от кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев в края на 2008 г. на работна среща с представители на уязвими социални групи. Тя получи широк обществен отзвук, както и категоричната подкрепа на Сдружението на директорите на учебно-възпитателни заведения, на младежките неправителствени организации, кметовете на населени места, общинските съветници и бизнесът. На първата сесия през месец април 2009 г. бяха определени носителите на 1 стипендия за студент, 3 средношколски стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти с високи постижения в образованието. Съгласно утвърдените от кмета на община „Тунджа” Правила за отпускане на общински стипендии, предстои набирането на документи за още две сесии за финансово стимулиране през месеците септември и декември на календарната 2009 г.

 
Банер