II сесия на Общински младежки съвет „Тунджа”
Четвъртък, 26 Март 2009г. 22:21ч.    PDF Печат Е-поща
Актуални новини

  Съвместната дейност с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, читалищни настоятелства, учебно – възпитателни заведения на тероторията на община „Тунджа”, обсъдиха членовете на Общински младежки съвет  „Тунджа” на своята втора редовна сесия.

По покана на младите хора в  заседанието взеха участие Цветанка Алексиева – секретар на МКБППМН, Росица Кралева – секретар на НЧ „Светлина”с. Безмер, Димитринка Кабранска – секретар на НЧ”Светлина” с.Калчево , Стоянка Белчева – общински съветник и директор на ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, Нели Петрова – общински съветник и директор на ЦДГ с. Тенево.

След като представи отчета за дейността на МКБППМН за 2008г. Цветанка Алексиева подчерта, че благодарение на поредната си среща с ОМС „Тунджа” се е убедила, че има не малко млади хора, които с желание подемат различни инициативи за смислено запълване на свободното си време. Г-жа Алексиева представи предстоящата кампания „Не на насилието”, организирана от  МКБППМН и изрази увереност, че комисията ще получи съдействие от младежкия съвет, както за популяризирането, така и за самата реализация на различните прояви.

„Населените места, в които няма създадени младежки организации. могат само да завиждат на села, като нашите, в които активно действат такива сдружениия. С младите се работи по добре и по лесно”, каза Росица Кралева – секретар на НЧ „Светлина” с. Безмер. Тя благодари на всички младежки организации, които се включиха във фестивалите за младежко творчество, както и за техните инициативи съвместно с пенсионерските клубове.

Димитринка Кабранска – секретар на НЧ „Светлина”с. Калчево, и младите хора обсъдиха предложението на председателският съвет за благоустрояване на детската площадка в с. Калчево и пространството около паметника на загиналите във войните. Решено беше, тази проява да бъде посветена на 11 април –Международен ден на пострадалите от фашизма и войната, обявен от Международната федерация на борците от пострадалите от фашизма. В тържествената церемония, на която ще бъде запален  „вечният огън” и ще бъдат поднесени венци и цветя, ще вземат участие ветерани от войните и жители на село Калчево. Покани ще бъдат отправени към общинското ръководство и всички общински съветници в община „Тунджа”.

„Конфликтите в учебните заведения и начина на тяхното решаване. Взаимодействие с младежкия неправителствен сектор”, това беше темата на дискусията с директорите на ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий” с. Веселиново и ЦДГ с. Тенево Стоянка Белчева и Нели Петрова.

Общото събрание на Общински младежки съвет „Тунджа”, гласува предложение до кмета на общината г-н Георги Георгиев на основание чл.6 ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за увеличаване състава на МКБППМН, като към комисията бъде включен и представител на ОМС „Тунджа”.  Бяха издигнати две кандидатури – на Ирена Иванова и Йордан Колев. След явно гласуване мнозинството реши, като представител на ОМС „Тунджа” да бъде предложен Йордан Колев.

Общото събрание прие за членове на ОМС”Тунджа” – Евгени Пенчев с. Тенево, Донка Иванова с. Безмер и Светослав Грозев с. Веселиново.

Бяха обсъдени предложенията за асоциирани и почетни членове и за лого на Общински младежки съвет „Тунджа”, както и предстоящи съвместни мероприятия с неправителствените младежки организации на теротирията на община „Тунджа”.

 
Банер