График на тържествата, за откриването на новата учебна година
Сряда, 14 Септември 2016г. 13:47ч.    PDF Печат Е-поща

График

на тържествата, посветени на откриването на новата учебна 2016-2017 година

и разпределение на ръководния екип на Община „Тунджа"

9.30 ч. - ОУ „Васил Левски", с. Тенево – Георги Георгиев – Кмет на Община „Тунджа"

9.00 ч. - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик – Георги Чалъков – Заместник-кмет на Община „Тунджа"

9.00 ч. - СОУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица - Ели Василева – Заместник-кмет на Община „Тунджа"

9.00 ч. – ОУ „Хр. Ботев", с. Кукорево – Георги Петров – Председател на ОбС

10.00 ч. - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново – Станчо Ставрев – Заместник-кмет на Община „Тунджа"

10.00 ч. - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево - Андон Кръстев – Секретар на Община „Тунджа"

9.00 ч. – ОУ „Христо Ботев", с. Ботево – Татяна Стоева – Директор на Дирекция „Други дейности по икономиката"

9.00 ч. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Роза – Елка Гьорина – Директор на Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО"

10.00 ч. – НУ „Васил Левски", с. Завой - Добринка Ангелова – Началник на отдел „Образование и предучилищна педагогика"

9.00 ч. – НУ „Св. Климент Охридски", с. Крумово – Веселина Йовчева - Старши експерт в отдел „Образование и предучилищна педагогика"

 
Банер