Обявление изработен ПУП с. Ханово
Сряда, 13 Април 2016г. 12:57ч.    PDF Печат Е-поща

Община “Тунджа”- гр.Ямбол  съобщава, че е изработен проект  за изработване на Подробен устройствен план  /План за регулация и застрояване/ за урегулиран поземлен имот I-253 за основно училище, който се преотрежда в УПИ I-253 за дом за стари хора в кв.34 по ПУП   на с.Ханово, обл.Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел “АТО и С”  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа” гр.Ямбол.

 
Банер