Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Печат