Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Печат