Регистър етажна собственост
PDF Печат Е-поща
Публични регистри

  РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

 

№ по ред Регистрационен номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части в % от етажната собстненост Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща) Начин на представителство
1