Заповед № РД-1163/09.10.2014г.
PDF Печат Е-поща

 Заповед № РД-1163/09.10.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност с предмет: „Добив на дървесина в общински имоти на територията на община „Тунджа”.

Заповед № РД-1163/09.10.2014г.

 
Банер