Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:59ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0208/09.03.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХII 74 и УПИ ХI за аптека и здравна служба в кв.12 по ПУП на с.Веселиново, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Банер